Natuurgerichte principes


Energie is de basis van het leven
Energie is altijd merkbaar bij welke vorm van massage dan ook. Ik voel de warmte door mijn handen stromen. De cliënten voelen na de behandeling vaak een ontlading (verdwijnen van een ballast). Ook komt er bij het masseren een energie op gang waarmee de cliënten hun problemen onder ogen kunnen zien.
Na de anamnese bij het eerste consult maak ik een behandelplan waarbij energieoverdracht met diverse werkvormen een grote rol speelt.

Prikkeloverdracht
De massagevormen die ik gebruik gaan uit van prikkeloverdracht. Ik ben niet alleen bezig met het masseren van een bepaald deel van de rug, maar via het zenuwstelsel ook met de corresponderende organen en gewrichten.
Door de massagebehandelingen wordt de doorbloeding verbeterd en worden blokkades in het zenuwstelsel opgeheven. Daardoor wordt het lichaam geholpen zijn eigen evenwicht te vinden en te behouden.

Drainage
Een lymfebehandeling kan een onderdeel van mijn behandelplan zijn. Het lymfestelsel is erg belangrijk voor de afweer van het lichaam. Via lichte massage wordt de lymfestroom gestimuleerd. Daardoor kan het lichaam afvalstoffen sneller afvoeren wat de gezondheid ten goede komt. Ook met de spataderbehandeling ben ik met het afvoeren van afvalstoffen bezig.
Door een lymfebehandeling toe te passen worden er niet alleen afvalstoffen afgevoerd, maar kunnen er ook niet verwerkte indrukken loskomen. Een lymfebehandeling kan toegepast worden voor lymfereiniging en weerstandsverhoging, maar zeker ook bij depressies.

Voeding
Ik geef ook informatie over een gezonde leefstijl. Vaak komt het onderwerp voeding ter sprake. Ook geestelijke voeding komt aan bod. Na een massage kunnen er vragen naar boven komen, zoals ‘welke keuze wil ik maken’. Het daarmee bezig zijn kan een bijdrage leveren aan het bewustwordingsproces.

Psyche en het onbewust ziekmakende levenspatroon
Tijdens de behandelingen kan het zijn dat het lijkt dat de behandeling ‘even stil staat’, bijvoorbeeld bij lypossage. Als blijkt dat de omvang van het lichaam niet is afgenomen (dit hoeft niet alleen te zijn door meer voedselinname), dan stel ik vragen zoals ‘Zijn er spanningen of gebeurtenissen’ (bijvoorbeeld ernstige ziekte, scheiding, een overlijden). Het kan zijn dat er een emotionele blokkade aanwezig is, waardoor het lichamelijk even geen ‘resultaten’ geeft. Door mijn vraagstelling treedt er een bewustwording op van de leefstijl, zodat de situaties beter herkend kunnen worden. Het blijkt dat na bewustwording en herkenning van de situaties de behandelingen weer effect gaan krijgen. Dit geldt ook voor de andere massages en spataderbehandelingen.