Welkom

Mijn praktijk in Ede is er voor iedereen die gezondheidsklachten heeft óf klachten wil voorkomen. Als paramedisch natuurgeneeskundig therapeute werk ik met diverse werkvormen vanuit de vijf natuurgerichte principes: energie, prikkeloverdracht, afvoer van afvalstoffen (drainage), voeding en psyche.

Ik ben aangesloten bij beroepsorganisatie BATC: Belangen Associatie Therapeuten Consumenten.
Veel zorgverzekeraars vergoeden daardoor (een deel) van de consulten; zie hiervoor www.batc.nl of uw polis.
Als BATC-therapeut beschik ik over een aansluiting bij de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen, waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg) verplicht wordt gesteld. Heb je een klacht, meld deze dan bij BATC, die een mediation-traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt, word jouw klacht gemeld bij de geschillencommissie.